Sản Phẩm Order | Ủy thác xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng trung quốc, order hàng Quảng Châu, order hàng Taobao, chuyển tiền sang Trung Quốc
T1PY.OFchgXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_210x210
Xem thêm

Order hàng – Váy thời trang

Váy liền cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo và cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Váy Link gốc:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.112.ku0StM&id=37541837393 Màu sắc: trắng, vàng Giá sản phẩm:  89.9NDT (Giá gốc […]

T1UdrIXoJdXXcKSY7T_010833.jpg_210x210
Xem thêm

Order hàng – Áo sơmi thời trang

Áo sơmi cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo và cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Áo sơmi Link gốc: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.46.JoJmwG&id=17003243115 Màu sắc: trắng, ghi Giá sản phẩm:  58 NDT […]

T1DQdxXdJpXXXi_NZV_020751.jpg_310x310
Xem thêm

Order hàng – Áo sơmi thời trang

Áo sơmi cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo và cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Áo sơmi Link gốc: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.i59XuC&id=5026086428 Màu sắc: trắng Giá sản phẩm:  59 NDT […]

T1ENbWFgdXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_210x210
Xem thêm

Order hàng – Váy thời trang

Váy liền cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo và cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Váy Link gốc:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.336.OsZ4BC&id=35505515409 Màu sắc: tím, tím than, đỏ đun Giá sản phẩm:  […]

T1lJ1EFuNbXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_210x210
Xem thêm

Order hàng – Váy thời trang

Váy liền cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo – cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Váy Link gốc: http://item.taobao.com/item.htm?id=37480804941&ali_refid=a3_420842_1006:1107253694:6:dress+2014:e74fadcc50e18b62a66e1d1c9e0a9c9c&ali_trackid=1_e74fadcc50e18b62a66e1d1c9e0a9c9c&spm=0.0.0.0.VYmvQ6 Màu sắc: tím than Giá sản phẩm:  68NDT (Giá gốc […]

T1yJJ0FwVcXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_210x210
Xem thêm

Order hàng – Váy thời trang

Váy liền cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo – cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Váy Link gốc: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.41.Tb2sxh&id=36706592832 Màu sắc: 4 màu Giá sản phẩm:  45NDT (Giá gốc […]

T1CtN2FtVaXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_210x210
Xem thêm

Order hàng – Váy thời trang

Váy liền cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo và cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Váy Link gốc:item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.60.urLfma&id=37245533349 Màu sắc: tím Giá sản phẩm:  29.21NDT (Giá gốc trên […]

T1UD5mFmleXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_210x210
Xem thêm

Order hàng – Váy thời trang

Váy cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo và cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Váy Link gốc: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.256.TNP3sW&id=35828538437 Màu sắc: 6 màu Giá sản phẩm:  55NDT (Giá gốc trên […]

T2eAYcXqVaXXXXXXXX-479218086
Xem thêm

Order hàng – Váy dabuwawa thời trang

Váy dabuwawa cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo và cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Váy Link gốc: http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.1.w5003-4641474899.8.refSY8&id=20080557609&scene=taobao_shop Màu sắc: trắng- hồng Giá sản phẩm:  199NDT (Giá gốc […]

T2uC2gXzxaXXXXXXXX-479218086
Xem thêm

Order hàng – Áo váy dabuwawa thời trang

Áo váy dabuwawa cực kì thời trang và duyên dáng giành cho các bạn trẻ. Sản phẩm order trực tiếp từ taobao với chất lượng và mẫu mã độc đáo và cá tính nhất năm 2014 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Áo váy Link gốc: http://detail.ju.taobao.com/home.htm?spm=a1z10.1.w5003-4641474899.5.3TFhvE&itemId=27568980769&id=10000002012520&scene=taobao_shop Màu sắc: Có nhiều màu(tím, trắng, hồng, xanh) […]